Register Login
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Thailiturgy.org
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์และกิจกรรม ดูทั้งหมด
สมณกระทรวงเพื่อพิธีกรรมรับรองอย่างเป็นทางการพิธีศีลบวชพระสังฆราช พระสงฆ์และสังฆานุกร ภาษาไทย
Annuntio vobis gaudium magnum...!!!!!!! ขอประกาศด้วยความชื่นชมยินดีให้ทุกคนทราบ สมณกระทรวงเพื่อพิธีกรรมรับรองอย่างเป็นทางการพิธีศีลบวชพระสังฆราช พระสงฆ์และสังฆานุกร ภาษาไทย
Post : 25-05-2018
คำแปลที่ถูกต้องของเอกสาร Redemptionis sacramentum ข้อ 96
เนื่องจากพบคำแปลในหนังสือ Redemptionis sacramentum ข้อ 96 ซึ่งแปลไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการแจกสิ่งใดๆ ก็ตามให้ดูคล้ายกับการแจกศีลมหาสนิทแก่ผู้ที่ยังไม่ได้รับศีลมหาสนิท ทางคณะกรรมการฯ พิธีกรรม จึงขอแสดงให้เห็นคำแปลที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเทียบเคียงกับภาษาละติน ภาษาอิตาเลียนและภาษาอังกฤษ
Post : 28-06-2017
บริการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับพิธีกรรม
ท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือประเด็นคำถามเกี่ยวกับพิธีกรรม สามารถส่งคำถามผ่านเว็บไซต์นี้ได้ โดยใช้เมนู CONTACT US ทางคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรมจะมีผู้ที่ตอบคำถามให้ท่าน หากคำถามนั้นมีประโยชน์ต่อส่วนรวม ทางเราจะขอนำคำถาม-คำตอบเหล่านั้นเผยแพร่เพื่อเป็นความรู้สำหรับผู้อื่นต่อไป
Post : 01-06-2016
บทร่ำวิงวอนนักบุญทั้งหลายแบบใหม่
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม ได้ปรับปรุงเนื้อความของบทร่ำวิงวอนนักบุญทั้งหลาย สำหรับพิธีศีลบวชและพิธีปฏิญารตนของนักบวชหญิง ผู้ที่ต้องการสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเนื้อความและโน้ตเพลงได้ทางเมนู E-DOCUMENTS คำประกาศ
Post : 16-05-2017
อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด
พบเจ้ากระทรวงพิธีกรรม
อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
อาสนวิหารนักบุญอันนนา นครสวรรค์
อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล สุราษฎร์ธานี
งานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ เซบู ฟิลิปปินส์