Register Login
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Thailiturgy.org
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์และกิจกรรม ดูทั้งหมด
สมณกระทรวงพิธีกรรมให้การรับรองคำแปลหนังสือพิธีขับไล่ปีศาจ ฉบับภาษาไทย
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ.2019 สมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ได้ให้การรับรองคำแปลหนังสือพิธีขับไล่ปีศาจ ฉบับภาษาไทย
Post : 02-01-2020
หนังสือพิธีสมรสแบบต่างคนต่างถือ มีจำหน่ายแล้ว
ตามที่สภาพระสังฆราชฯ ได้ออกประกาศเกี่ยวกับพิธีสมรสของคาทอลิกกับผู้นับถือศาสนาอื่น บัดนี้ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม ได้จัดทำและพิมพ์หนังสือพิธีสมรส สำหรับการแต่งงานของคาทอลิกกับผู้นับถือศาสนาอื่น ออกมาให้บริการแก่ทุกท่านแล้ว โดยสามารถติดต่อขอซื้อหนังสือนี้ได้โดยตรงที่คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม โทร.084-141-5844
Post : 02-01-2020
แก้ไขเนื้อหาบางหน้าในหนังสือมิสซาวันอาทิตย์ปี A
เนื่องจากมีเนื้อหาบางหน้าของหนังสือมิสซาวันอาทิตย์ปี A จำเป็นต้องแก้ไข จึงขอวัดที่มีหนังสือเล่มนี้อยู่กรุณาดาวน์โหลดไฟล์หน้าที่แก้ของของหนังสือมิสซาวันอาทิตย์ปี A แล้วแปะทับลงในเล่มที่มีอยู่
Post : 08-03-2019
สมณกระทรวงเพื่อพิธีกรรมรับรองอย่างเป็นทางการพิธีศีลกำลัง ภาษาไทย
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ค.ศ.2018 สมณกระทรวงเพื่อพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ ได้รับรองคำแปล "พิธีศีลกำลัง" หรือที่เรียกเป็นภาษาละตินว่า "Ordo Confirmationis" ซึ่งสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้ส่งไปขอการรับรองจากสันตะสำนัก
Post : 17-04-2019
อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด
พบเจ้ากระทรวงพิธีกรรม
อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
อาสนวิหารนักบุญอันนนา นครสวรรค์
อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก