Register Login
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Thailiturgy.org
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์และกิจกรรม ดูทั้งหมด
บทร่ำวิงวอนนักบุญทั้งหลายแบบใหม่
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม ได้ปรับปรุงเนื้อความของบทร่ำวิงวอนนักบุญทั้งหลาย สำหรับพิธีศีลบวชและพิธีปฏิญารตนของนักบวชหญิง ผู้ที่ต้องการสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเนื้อความและโน้ตเพลงได้ทางเมนู E-DOCUMENTS คำประกาศ
Post : 16-05-2017
ตัวอย่างบทภาวนาของมวลชน อุทิศแด่ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตัวอย่างบทภาวนาของมวลชน อุทิศแด่ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใช้แทรกในบทภาวนาของมวลชนที่สวดในวันอาทิตย์ โดยแทรกในข้อที่ถัดจากการขอเพื่อพระสันตะปาปา
Post : 17-10-2016
บริการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับพิธีกรรม
ท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือประเด็นคำถามเกี่ยวกับพิธีกรรม สามารถส่งคำถามผ่านเว็บไซต์นี้ได้ โดยใช้เมนู CONTACT US ทางคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรมจะมีผู้ที่ตอบคำถามให้ท่าน หากคำถามนั้นมีประโยชน์ต่อส่วนรวม ทางเราจะขอนำคำถาม-คำตอบเหล่านั้นเผยแพร่เพื่อเป็นความรู้สำหรับผู้อื่นต่อไป
Post : 01-06-2016
Amoris Laetitia ไม่ได้อนุญาตให้ผู้แต่งงานใหม่รับศีลมหาสนิทได้
พระสังฆราชแห่ง Portsmouth ได้อธิบายพระสมณลิขิต Amoris Laetitia ของสมเด็จพระสันตะปาปา ว่าเป็นเอกสารที่ "งดงาม" และ "น่าทึ่ง" ทั้งยังอยากเชิญชวนทุกคน "ทั้งพระสงฆ์และประชาชน" ให้ได้อ่านและศึกษาเอกสารนี้แต่พระสังฆราชฟีลิป อีแกน ได้ชี้แจงว่า เอกสารฉบับนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงคำสั่งสอนของพระศาสนจักรเกี่ยวกับศีลมหาสนิทสำหรับผู้ที่หย่าร้างและแต่งงานใหม่
Post : 25-07-2016
อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด
อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
อารามชีลับกาปูชิน บ้านโป่ง
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล สุราษฎร์ธานี
งานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ เซบู ฟิลิปปินส์
Asian Liturgy Forum ครั้งที่ 18