Register Login
NEWS
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
บทภาวนาของมวลชนวันอาทิตย์ปี B หน้า 88
เนื่องจากหนังสือบทภาวนาของมวลชนวันอาทิตย์ปี B หน้า 88 ขาดหายไปในการพิมพ์ ผู้ที่ต้องการสามารถดาวน์โหลดข้อความของหน้าดังกล่าวได้ที่ เมนู SUNDAY วันอาทิตย์ปี B
Post : 13-12-2017
คำแปลที่ถูกต้องของเอกสาร Redemptionis sacramentum ข้อ 96
เนื่องจากพบคำแปลในหนังสือ Redemptionis sacramentum ข้อ 96 ซึ่งแปลไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการแจกสิ่งใดๆ ก็ตามให้ดูคล้ายกับการแจกศีลมหาสนิทแก่ผู้ที่ยังไม่ได้รับศีลมหาสนิท ทางคณะกรรมการฯ พิธีกรรม จึงขอแสดงให้เห็นคำแปลที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเทียบเคียงกับภาษาละติน ภาษาอิตาเลียนและภาษาอังกฤษ
Post : 28-06-2017
ตัวอย่างบทภาวนาของมวลชน อุทิศแด่ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตัวอย่างบทภาวนาของมวลชน อุทิศแด่ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใช้แทรกในบทภาวนาของมวลชนที่สวดในวันอาทิตย์ โดยแทรกในข้อที่ถัดจากการขอเพื่อพระสันตะปาปา
Post : 17-10-2016
วาติกันชี้แจงเกี่ยวกับคำแนะนำให้ประกอบพิธีมิสซาโดยหันไปทางทิศตะวันออก
สำนักวาติกันได้ออกมาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพื่อตอบโต้ต่อข้อเสนอแนะของพระคาร์ดินัลโรเบิร์ต ซาร่าห์ ที่ว่าพระสงฆ์ควรประกอบพิธีมิสซาโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออก (ad orientem)
Post : 12-07-2016
ยกระดับระลึกถึงนักบุญมารีย์ชาวมักดาลาขึ้นเป็นฉลอง
มีการประกาศออกมาเมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2016 ว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงตัดสินพระทัยยกระดับวันฉลองทางพิธีกรรม ของการระลึกถึงนักบุญมารีย์ ชาวมักดาลา ขึ้นสู่ระดับ "ฉลอง" (มิสซา "ฉลอง" มีบทพระสิริรุ่งโรจน์ และใช้บทอ่านเฉพาะที่จัดไว้ในหนังสือบทอ่านฉลองนักบุญ) นอกจากนี้ พระศาสนจักรได้แต่งบทนำขอบพระคุณพิเศษสำหรับนักบุญมารีย์ ชาวมักดาลา
Post : 21-07-2016
บริการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับพิธีกรรม
ท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือประเด็นคำถามเกี่ยวกับพิธีกรรม สามารถส่งคำถามผ่านเว็บไซต์นี้ได้ โดยใช้เมนู CONTACT US ทางคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรมจะมีผู้ที่ตอบคำถามให้ท่าน หากคำถามนั้นมีประโยชน์ต่อส่วนรวม ทางเราจะขอนำคำถาม-คำตอบเหล่านั้นเผยแพร่เพื่อเป็นความรู้สำหรับผู้อื่นต่อไป
Post : 01-06-2016
Amoris Laetitia ไม่ได้อนุญาตให้ผู้แต่งงานใหม่รับศีลมหาสนิทได้
พระสังฆราชแห่ง Portsmouth ได้อธิบายพระสมณลิขิต Amoris Laetitia ของสมเด็จพระสันตะปาปา ว่าเป็นเอกสารที่ "งดงาม" และ "น่าทึ่ง" ทั้งยังอยากเชิญชวนทุกคน "ทั้งพระสงฆ์และประชาชน" ให้ได้อ่านและศึกษาเอกสารนี้แต่พระสังฆราชฟีลิป อีแกน ได้ชี้แจงว่า เอกสารฉบับนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงคำสั่งสอนของพระศาสนจักรเกี่ยวกับศีลมหาสนิทสำหรับผู้ที่หย่าร้างและแต่งงานใหม่
Post : 25-07-2016
การปรับปรุงคำแปลพิธีศีลบวชและศีลกำลัง
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรมได้ปรับปรุงคำแปลพิธีศีลบวชพระสังฆราช พระสงฆ์ และสังฆานุกร และพิธีศีลกำลัง ในเวลานี้ผ่านการอนุมัติจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแล้ว และได้ส่งไปยังสมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขอการรับรองคำแปล
Post : 12-05-2016
กรุงโรมเปิดโบสถ์ซางตามารีอาอันติกา แห่งศตวรรษที่ 6 อีกครั้ง
Romereport.com โบสถ์ซางตา มารีอา อันติกวา (Santa Maria Antiqua) ที่ถูกขุดค้นพบงดงามจนได้ฉายาว่า "วัดน้อยซีสทีนแห่งยุคกลาง" ได้เปิดประตูออกอีกครั้งหนึ่งเพื่อต้อนรับสาธารณชน หลังจากปิดซ่อมมากว่า 30 ปี โบสถ์แห่งนี้ถูกฝังกลบไปเป็นเวลานานตั้งแต่ ค.ศ. 847 เนื่องมาจากภัยของแผ่นดินไหว จนนักโบราณคดีชื่อ เจียโกโม โบี ได้ขัดค้นพบขึ้นมาใหม่ปี ค.ศ.1900
Post : 27-05-2016
บทร่ำวิงวอนนักบุญทั้งหลายแบบใหม่
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม ได้ปรับปรุงเนื้อความของบทร่ำวิงวอนนักบุญทั้งหลาย สำหรับพิธีศีลบวชและพิธีปฏิญารตนของนักบวชหญิง ผู้ที่ต้องการสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเนื้อความและโน้ตเพลงได้ทางเมนู E-DOCUMENTS คำประกาศ
Post : 16-05-2017