จะรีไฟแนนซ์รถยนต์ แต่เราติดแบล็คลิสมีเงื่อนไขอะไร แล้วมีเกณฑ์การรับยังไงจะรีไฟแนนซ์รถยนต์ แต่เราติดแบล็คลิสมีเงื่อนไขอะไร แล้วมีเกณฑ์การรับยังไง
ลิสซิ่ง 1
*ต้องมีอาชีพตรวจสอบได้ชัดเจน ทำงานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีคนค้ำประกัน มีรายได้เป็น 2 เท่าของค่างวด (เช็คภาระหนี้)
* ไม่มีประวัติโดนฟ้องและติดแบล็คลิสเรื่องบัตร เรื่องบ้าน บุคคล
รถยนต์ที่ทำรีไฟแนนซ์ต้องค้างไม่เกิน 3 งวด และลากค่างวดไม่เกิน 6 เดือนโดยประมาณ
*ไม่รับรถแต่งซิ่ง รถปีต่ำกว่า 2005 ไม่รับ
*ยอดจัดสูง ดอกเบี้ยถูกกว่าที่อื่น (ติดแบล็คลิสของลิสซิ่งเองไม่รับ)
ลิสซิ่ง 2
*ทำงานอย่างน้อย 6เดือน อาชีพค้าขาย ใช้การตรวจสอบหน้าร้านได้ ต้องมีคนค้ำประกัน รับลูกค้าที่อยู่ ภาคกลาง และภาคอีสาน รถที่ทำรีไฟแนนซ์ต้องค้างไม่เกิน3งวด
*ไม่รับอาชีพ ทหาร ตำรวจ ทนายความ หรือที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ไม่รับรถแต่งซิ่งรถตู้รถติดแก็ส รถปีต่ำกว่า 2010 ลงไป ขอดูสภาพรถก่อน
*รับหมดไม่ว่าจะโดนฟ้องบัตร บ้าน บุคคล (ไม่เช็คภาระหนี้)
*ยอดจัดไม่สูงมาก ดอกเบี้ยค่อนข้างสูง (ติดแบล็คลิสของลิสซิ่งเองไม่รับ)
ลิสซิ่ง 3
*ทำงานอย่างน้อย 6 เดือน-1ปี เน้น มีที่อยู่ปัจจุบัน เกิน 1ปี ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ไม่รับอาชีพ ทหาร ตำรวจ ทนายความหรือที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย รับรถที่มีเล่ม มีแบบโอนเล่ม และไม่โอนเล่ม (ไม่เช็คภาระหนี้)
*รับหมดไม่ว่าจะโดนฟ้องบัตร บ้าน บุคคล แต่รับรถที่มีเล่ม อนุโลม ยอดปิดไม่เกิน 100000 ไม่รับแต่งซิ่งรถตู้ ติดแก็สลดยอด
*ยอดจัดไม่เกิน 250000 ดอกเบี้ยค่อนข้างสูง (ติดแบล็คลิสของลิสซิ่งเองไม่รับ)
ลิสซิ่ง 4
*รับลูกค้าที่มีอาชีพอย่างน้อย 1 ปี เป็นพนักงานบริษัท รับรายได้เป็นสลีปคาร์บอน หรือเข้าบัญชี สรารี่ มีรายได้รับรวม 20000 ขึ้นไป ต้องมี คนค้ำประกัน อาชีพอย่างน้อย 1 ปี เป็นพนักงานบริษัท รับรายได้เป็นสลีปคาร์บอน หรือเข้าบัญชี สรารี่ ต้องมีฐานรายได้ 20000 ขึ้นไป รับลูกค่าที่อยู่ กทมและปริมลฑล(ไม่เช็คภาระหนี้)
*ไม่รับรถตู้ รถแต่งซิ่ง ทหาร ตำรวจ ทนายความหรือเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ไม่โดนฟ้อง เรื่องบัตร ไม่รับที่ติดบ้าน ค้างค่าบ้าน รถที่ทำรีไฟแนนซ์ต้องค้างไม่เกิน 3งวด
*ยอดจัด20%ของราคาตลาด ดอกเบี้ยไม่สูง (ติดแบล็คลิสของลิสซิ่งเองไม่รับ) **รับซื้อขายกันเอง
ลิสซิ่ง 5
*รับลูกค้าที่การเดินบัญชีค้องข้างเยอะ เน้นที่อยู่ปัจจุบัน รถยนต์ที่รีไฟแนนซ์ต้องจอดที่อยู่ปัจจุบัน ต้องมีคนค้ำที่มีรายได้เป็น 2 เท่าของค่างวด รับลูกค้าที่อยู่ภาคกลางและจังหวัดใกล้เคียง(ติดแบล็คลิสของลิสซิ่งเองไม่รับ) (ไม่เช็คภาระหนี้)
*รับหมดไม่ว่าจะโดนฟ้อง บัตร บ้าน บุคคล แต่รถยนต์ที่ทำต้องค้างไม่เกิน3งวด ไม่รับรถแต่งซิ่งรถตู้ รถติดแก็สลดยอด ดูสภาพรถในการประเมิณราคา
*ยอดจัดปานกลาง ดอกเบี้ยกลางๆ
ติดตามผมYoutube

ติดตาม เพจ Facebook/NFFcarloanfinance/รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเรื่องรถยนต์