ธนาคารออมสินได้ปล่อย "สินเชื่อสู้ภัย COVID-19” | TOP NEWSตามที่ธนาคารออมสินได้ปล่อย “สินเชื่อสู้ภัย COVID-19” วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก โดยเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นั้น โดยหลังจากที่ธนาคารออมสินได้แจ้งปิดระบบกดรับสิทธิ์ขอกู้ สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ไว้ชั่วคราว เพื่อดำเนินการอนุมัติคำขอคงค้างซึ่งมีจำนวนมากถึงกว่าแสนรายการ นั้น
.
ขณะนี้ธนาคารออมสินได้ดำเนินการคำขอคงค้างจากการเปิดยื่นขอสินเชื่อในครั้งที่แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตามมาตรการซึ่งมีจำนวนกว่า 6 ล้านคนทั่วประเทศ สามารถเข้าระบบลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การยื่นกู้ สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้
.
ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo โดยระบบจะกำหนดวันที่นัดหมายให้ลูกค้า ล็อกอินเข้าแอปพลิเคชัน เพื่อกดยื่นขอกู้อีกครั้ง
.
ขั้นตอนที่ 2 กดยื่นขอกู้ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ตามกำหนดวันที่นัดหมาย
ระบบจะจัดสรรวันและช่วงเวลานัดหมายให้ลูกค้ายื่นขอกู้ได้
โดยกำหนดโควต้าวันละ 100,000 ราย เพื่อป้องกันความแออัดและข้อจำกัดกรณีมีผู้ล็อกอินเข้าทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกันเป็นจำนวนมาก
.
โดยธนาคารฯ จะเริ่มจ่ายเงินกู้เข้าบัญชีลูกค้าในวันถัดไป หรือตามที่ทางธนาคารจะแจ้งกำหนดการ ทั้งนี้ ผู้ที่ยื่นขอกู้แล้วและอยู่ระหว่างรอผลการอนุมัติ ธนาคารฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทาง
SMS และแอปพลิเคชัน MyMo (Notification) สำหรับผู้ที่ทราบว่าได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำสัญญากู้ยืมเงิน สามารถล็อกอินเข้าแอปพลิเคชัน MyMo เพื่อทำสัญญาฯ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป
.
ธนาคารออมสิน ให้ยื่นขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน MyMo เท่านั้น โปรดระมัดระวังอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างชักชวนผ่านช่องทางอื่น สอบถามเพิ่มเติม Call Center โทร. 1115 และ facebook : GSB Society
.
ดาวน์โหลด APP : TOP NEWS
IOS :
Android :
.
โฆษณาติดต่อ (คุณติ๊ก)
worarak@topnews.co.th
081-649-0178
.
ติดตามเรา
กล่อง PSI, INFOSAT, GMMZ,
IPM , CSAT, TIK ช่องหมายเลข 77
.
Website :
FB :
IG :
Twitter :
Line : @topnews