บริการสินเชื่อเงินสดระยะสั้น(ยืมเงินจากบัตรเครดิต)



สำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตไว้ในมือ หากถึงคราวเดือดร้อนขึ้นมา อย่าลืมใช้บริแารสินเชื่อเงินสดระยะสั้น เอาภาษาบ้าสๆคือ ยืมเงินจากบัตรเครดิตนั้นเอง