วิธีกู้เงิน10,000-50,000 บาท ธนาคารออมสิน ภายใน 3 นาที!ลิงก์ลงทะเบียน👉 หรือ
อ้างอิงขั้นตอนการลงทะเบียน :

⭐️คุณสมบัติในการกู้สินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บาท (ดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน)
✅ผู้มีอาชีพอิสระ ไม่ใช่เกษตรกร รายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน ไม่มีรายได้ประจำ หรืออาจตกงาน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และภัยอื่น ๆ เช่น หาบเร่แผงลอย คนขับรถแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น
✅สัญชาติไทย อายุ 20-70 ปี (เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี)
✅มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ติดต่อได้
✅ไม่ต้องมีหลักประกัน
✅ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน (ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก)

⭐️คุณสมบัติในการกู้สินเชื่อฉุกเฉิน 50,000 บาท (ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน)
✅ประชาชนที่มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัท ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น ตกงาน ลดเงินเดือน Leave without pay เป็นต้น
✅สัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี (เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี)
✅มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ติดต่อได้
✅ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
✅ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)

🎬🎬 ดูวิดีโออื่นๆเพิ่มเติม :
✅ Donate สนับสนุนช่อง💕
👉True Money : 💵💵
👉True wallet : 0887211092
👉Promptpay : 0887211092
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔥 Follow me 🔥
Facebook :
Twitch :
Youtube :
IG :
Discord :
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🙏🙏 Thank you for watching
#สินเชื่อฉุกเฉินออนไลน์ #ธนาคารออมสิน #กู้เงินออมสิน #โควิด19 #covid19 #สินเชื่อเงินฉุกเฉิน