สินเชื่อธนาคารออมสิน เงินกู้10,000 ยังกู้ได้อีกหรือไม่ ใครมีสิทธิ์กู้ได้บ้างสินเชื่อฉุกเฉิน’ ธนาคาร ‘ออมสิน’ 10,000 บาท ยังกู้ได้หรือไม่ ใครมีสิทธิ์บ้าง?

นับตั้งแต่สถานการณ์โควิด-19 เริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน “ธนาคารออมสิน” ได้ขานรับนโยบายรัฐฯ ออกสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้แก่ “สินเชื่อพิเศษ” วงเงิน 50,000 บาท สำหรับผู้ที่ทำงานประจำ และ “สินเชื่อฉุกเฉิน” 10,000 บาท สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ โดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 ท่ีผ่านมา

ปัจจุบัน (20 มิ.ย. 63) “สินเชื่อพิเศษ” วงเงิน 50,000 บาท สำหรับผู้ที่ทำงานประจำ มีการปิดระบบชั่วคราว เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนสินเชื่อเต็มวงเงินแล้ว

อย่างก็ตาม ณ เวลานี้ ยังมี “สินเชื่อฉุกเฉิน” 10,000 บาท สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระที่สามารถขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 63 หรือจนกว่าวงเงินจะเต็ม ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด

#สินเชื่อธนาคารออมสิน #ดอกเบี้ยต่ำ #ไม่มีงานทำก็กู้ได้

สินเชื่อธนาคารออมสิน,วงเงินสูงสุด200000,ดอกเบี้ยต่ำ,ไม่มีงานทำก็กู้ได้,ดอกเบี้ย0.5%ต่อเดือน,สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน,เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ,ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ,ชำระหนี้อื่นๆ,เงินกู้,กู้เงิน,โควิด-19,gsb,แบงก์ออมสิน,เราไม่ทิ้งกัน,ปล่อยกู้ให้อาชีพอิสระ,ธนาคารออมสิน,มาตรการช่วยเหลือลูกค้า,โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน,สินเชื่อไม่มีหลักประกัน,พักชำระหนี้เงินต้น,ไวรัสโคโรนา,รักนี้มีลูกแฝด,Trendy Twins,ออมสิน,เงินกู้ฉุกเฉิน,www.gsb.or.th,กรุงศรีออโต้,ธนาคารกรุงศรีอยุธยา