เงินกู้10000 สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19จากออมสินและธ.ก.ส.เปิดวิธีจองสิทธิขอกู้ก่อนเต็มเงินกู้10000 สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19จากออมสินและธ.ก.ส.เปิดวิธีจองสิทธิขอกู้ก่อนเต็ม
#เงินกู้10000 #สินเชื่อสู้ภัยโควิด19 #ออมสิน #ธกส
กดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อที่นี่ค่ะ
ใครขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ธนาคารออมสินได้บ้าง ?
– เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี หรือ
– เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้นและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี
ธ.ก.ส. ยังเปิดให้ขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ถึง 31 ธ.ค. 64 ซึ่งสามารถขอสินเชื่อได้ผ่านช่องทางไลน์ของธนาคาร ธ.ก.ส. BAAC Family โดยคุณสมบัติผู้กู้ต้องเป็นเกษตรกรรายย่อย หรือลูกจ้างภาคเกษตร ที่มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายฉุกเฉิน และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (SOURCE : และ