Money 103 – วงเงินบัตรเครดิต คิดยังไง?มารู้เกี่ยวกับวงเงินบัตรเครดิต ว่าทางธนาคารคิดอย่างไร แล้วเราอยากเพิ่มวงเงินคิดอย่างไร การผ่อนผ่านบัตรเครดิตเป็นการคิดวงเงินยังไง

สมัครบัตรเครดิตชิตี้ –
สมัครบัตรเครดิต KTC –

—-
พูดคุยได้ที่
Facebook –
Twitter –